Какво е интермодален терминал – част 3

Железопътен интермодален терминал

Интермодален терминал - ползи 1
Интермодален терминал – ползи и мнения

Железопътният интермодален терминал може да е свързан и със сухопътната мрежа и да прехвърля товари от камиони във влакове и обратно. Прехвърлянето на товари в интермодален терминал се извършва със специално оборудване: ричстакери и кранове RMG (Rail Mounted Gantry). Използвайки спредер, товарните единици се закачат и преместват между влакове, камиони, кораби. Така товарът се прехвърля между различни видове транспорт без отваряне на интермодалните единици, намалявайки до минимум сложността и продължителността на операциите по смяна на транспорта. Понякога  интермодален терминал може да е оборудвани със специални рампи, позволяващи директно товарене на полуремаркета на специални вагони.

След като са готови, натоварените железопътни вагони се закачат към маневрен локомотив, който ги позиционира в специална маневрена зона в съответния интермодален терминал, където вагоните чакат да бъдат прехвърлени към главната железопътна линия.

Непосредствено преди планирания час на заминаване, вагоните се закачат за локомотив за дълги разстояния и се транспортират до местоназначението. След като бъде достигнат интермодален терминал на дестинацията, разтоварването се извършва със същите процедури, но в обратен ред: влакът се разтоварва и контейнерите се прехвърлят на множество камиони, които ще ги доставят до крайните дестинации.

Интермодален терминал – разпределителен център

Интермодален терминал - ползи 2
Интермодален терминал – ползи и цени

Разпределителният интермодален терминал е отделна категория интермодални терминали. Той изпълнява набор от функции с добавена стойност, като трансмодалните операции се поддържат предимно от камиони. Един интермодален терминал разпределителен център може да изпълнява три основни функции. Съоръжението за претоварване основно прехвърля съдържанието на морски контейнери във вътрешни контейнери или камиони (или обратното). Понякога пратките се палетизират като част от процеса на претоварване, тъй като много контейнери са натоварени насипно. Крос-докингът е друга важна функция, която обикновено се извършва в последния сегмент от веригата за доставки на дребно. При много ограничено съхранение съдържанието на входящите товари в такъв интермодален терминал се сортира и превозва до крайните им дестинации. Складирането е стандартна функция за такъв интермодален терминал и той действа като буфер и точка на консолидация или деконсолидация във веригите за доставки.

Ако имате нужда от повече информация за дейността на един интермодален терминал, за да сте по-добре подготвени за транспортирането на стоките си, свържете се с консултантите на ДЕСПРЕД.

Прочетете повече за интермодален транспорт на нашия сайт

Железопътен интермодален терминал
Интермодален терминал – разпределителен център

Scroll to Top