Какво е групажен товар и какви особености има – част 1

За да отговорим на въпроса какво е групажен товар, трябва да разгледаме как работи веригата за колективни доставки. За да се осъществява той максимално ефективно и евтино, от съществено значение е да се гарантира, че товарните транспортни еденици трябва да са пълни. В отговор на въпроса какво е групажен товар трябва да имаме предвид, че една пълна товарна еденица може невинаги да съдържа стоки само от един доставчик. Именно това комбиниране на стоки в една и съща товарна еденица отговаря на въпроса какво е групажен товар.

Какво е групажен товар

Групажен товар - какво е 1
Групажен товар – какво е , научете тук

Обикновено товарните еденици се изпращат като пълен контейнер (FCL) или пълен камион (FTL). Какво е групажен товар в този случай? Терминът групаж се отнася за случаите, когато стоки и пакети от различни спедитори – като отделни LCL или LTL товари – се консолидират заедно в една транспортна еденица и се изпращат до клиентите или получателите заедно.

Отговор на въпроса какво е групажен товар може да намерите и в понятията групажен транспорт, групажна операция, консолидация на товари и консолидация. Просто казано, по отношение на това какво е групажен товар, обединяването на различните артикули за групажен транспорт е известно като консолидация, а при пристигането в пристанище или терминал на местоназначение разделянето на партидите е известно като дегрупиране .

Какво е групажен товар и кога е удобно да се използва

Групажен товар - какво е 2
Групажен товар – какво е и кога да се използва

Важно е да знаете какво е групажен товар, когато имате колекция от малки пратки, които имат подобен произход, както и подобна дестинация. В такива случаи групажът е нужен, за да се образува пълен товар, който се превозва значително по-лесно и евтино.

Какво е групажен товар и как се групират стоките

Посредникът при групирането е спедиторът, който знае точно какво е групажен товар и ще работи като събирателна точка за среща на множество различни изпращачи на стоки. Спедиторът има ключова роля като човек, който е наясно точно какво е групажен товар и затова отговаря за сглобяването на пратката чрез групиране на пакетите, като същевременно носи отговорност за всички понесени щети, докато товарът е под надзора на превозвача.

Научете повече за международен превоз на товари.

Какво е групажен товар

Какво е групажен товар и кога е удобно да се използва

Какво е групажен товар и как се групират стоките

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top