Какви документи се изискват при корабен транспорт 1-ва част

Всеки, който има дори бегло понятие от корабен транспорт, е наясно колко много документация изисква този вид превоз на стоки. Освен голямото количество документация за корабен транспорт се изисква и огромна прецизност в нейното попълване. Понякога малка наглед грешка в попълването на документацията може да се окаже достатъчна, за да забави дълго време пратката и цялата верига за доставки, като в същото време причини сериозни парични загуби на бизнеса. Като специалисти по логистика и корабен транспорт, ще ви разкажем кои са основните документи, които трябва да съпровождат всеки товар, за да може той да пътува безпроблемно и да достигне навреме местоназначението си.

Корабен транспорт - цени 1
Корабен транспорт – цени и предимства на този вид транспорт

Какво пише в документите за корабен транспорт

Колкото и да са на брой документите за корабен транспорт, в тях се съдържа една и съща информация: кой изпраща стоката, кой е продавачът, кой е купувачът, кой е превозвачът, каква и колко стока съдържа товарът. Още по-сложна става ситуацията, когато се използва корабен транспорт за международни превози. В такъв случай в документацията влизат и митнически документи, които трябва да се проверят от митническите власти на всички държави, през които минава товарът.

Въпреки че това изглежда като безсмислен бюрократизъм, документацията при корабен транспорт е разработена така, че да посреща нуждите на всички участници във веригата за доставки – на изпращача, получателя, превозвача, пристанищните власти, митниците, държавните институции. И е изключително важно всеки детайл в тях да бъде прецизно попълнен и да няма никакви разминавания между информацията в документите за корабен транспорт.

Коносамент за корабен транспорт

Коносаментът е сред най-важните документи, които съпътстват товарите при корабен транспорт. В същността си това е товарителница, която се използва предимно при международни превози. Тъй като в България няма условия за развитие на съществен вътрешен корабен транспорт, на практика почти всеки товар трябва да бъде придружен от коносамент.

Корабен транспорт - цени 2
Корабен транспорт – цени достъпни за всеки клиент

Коносаментът е документ, който се издава от превозвача. В него той ще опише подробно всички стоки, които ще превозвате с корабен транспорт. В коносамента са посочени и пристанищата, на които ще се товари и разтоварва съответният товар, както и някои други условия, свързани с превоза на товара. На практика издаването на коносамент за корабен транспорт е потвърждение, че подателят и превозвачът имат договор за превоз, че пратката е предадена, приета и натоварена на борда на кораба.

Една тънкост, която трябва да знаете за коносамента: това е документ, който дава право на неговия държател да се разпорежда с товара. Тоест информацията за всеки един участник в транспортирането на товара трябва да бъде внимателно попълнена, тъй като документът служи като доказателство за собствеността върху пратките, натоварени на съответния кораб.

Ако изпращате товар с един коносамент, който трябва да бъде разделен на части и да достигне различни получатели на различни пристанища, при корабен транспорт ще трябва да имате и документ, наречен деливъри ордер. В него трябва да бъде описано коя част от товара къде и на кого трябва да бъде доставена. Това е начинът да освободите стоката на правилното място по време на корабен транспорт.

Разгледайте нашите услуги за морски транспорт.

Какво пише в документите за корабен транспорт

Коносамент за корабен транспорт

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top