Какво да очаквате, когато използвате международна логистика 2-ра част

Международна логистика – избор и координиране на транспорт

При международна логистика разстоянията обикновено са големи и възможностите за транспортиране на товарите са повече от една. При международна логистика на товари се използват камиони, кораби, самолети или влакове.

Международна логистика - мнения 1
Международна логистика – мнения от нашите доволни клиенти

Добре организираната международна логистика ще се погрижи изборът на превозни средства да бъде подходящ за вашите цели – да бъде евтина, бърза, надеждна, в определен срок, до краен потребител или до търговец. Коя възможност ще изберете за своята международна логистика, зависи от приоритетите на бизнеса ви и от договорките ви с получателя. Задачата на отдела по международна логистика е да направи възможно най-добрия избор на превозни средства, за да поддържате перфектни отношения с партньори и клиенти и да носи растеж на бизнеса ви.

Международна логистика – работа с документация и митници

В процесите по международна логистика една от най-сложните задачи се оказва подготовката на документацията за товарите и освобождаването им от митниците. Тук специалистите по международна логистика нямат право на грешки – те трябва да познават в детайли всички изисквания на държавите, чиито граници ще бъдат пресичани, и да подготвят напълно изрядна документация. В противен случай товарите се забавят, което може да доведе до значителни загуби за бизнеса.

Международна логистика – управление на транспорта

Международна логистика - мнения 2
Международна логистика – мнения и препоръки

За много хора термините логистика и транспорт означават едно и също. В действителност те са тясно свързани, но все пак различни. Специалистите по международна логистика би следвало да се погрижат за организирането на транспорта, без да е задължително да притежават собствени транспортни средства. При всяко положение, отделът по международна логистика трябва не само да избере, но и да координира превозването и прехвърлянето на товарите, да следи дали документацията отговаря на изискванията, дали сроковете се спазват, къде се намират товарите във всеки един момент. С две думи, основната задача на правилно изпълнената международна логистика е постоянно да комуникира, да контролира, да организира, за да осигури плавен процес на транспортирането от началото до края.

Разгледайте услугите ни за международен превоз на товари.

Международна логистика – избор и координиране на транспорт

Международна логистика – работа с документация и митници

Международна логистика – управление на транспорта

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top