Морска логистика – какво, защо и как – част 1

Морска логистика какво е 1
Морска логистика какво е – научете тук

Може да се смята, че глобалната корабна индустрия е гръбнакът на съвременната икономика. Без бързия обмен на стоки и идеи, осигурен от скоростни и надеждни транспортни услуги, много вече повсеместни продукти просто не биха били възможни. Дейностите по морска логистика позволява на бизнеса да превозва стоките си през държави и граници гладко и без забавяне.

Дефинирането на понятието морска логистика обаче може да бъде трудно. Традиционно под морска логистика се разбира средство за транспортиране както на материали, така и на готови продукти в глобален мащаб. По-общо казано, под морска логистика може да се разбира сбора от всички дейности, което обхващат процесите на преместване на стоки от едно място на друго с помощта на товарни кораби.

Какво е морска логистика

Дейностите по морска логистика включват целия морски транспорт и свързаните с него морски пътища, фериботни маршрути и зони за закотвяне, както и пристанища и отчасти сухопътните логистични маршрути, водещи до пристанищата.

Мрежа от морски маршрути и пристанища, използвана при морска логистика, се простира от открито море до брега и е преплетена с транспортната система, създадена от всички видове транспорт. Безопасните и ефективни морски маршрути позволяват бърз и евтин превоз на товари, но също така поставят основите за други индустрии, като туризъм и риболов.

Морска логистика и пристанища

Морска логистика какво е 2
Морска логистика какво е – свържете се с нас

Пристанищата са важна част от дейностите по морска логистика. Ключовите експортни пристанища са логистични центрове, където се извършва товарене и разтоварване на кораби, теглене, ледоразбиване и пътнически услуги.

Обхватът на пристанищните зони варира от 1 до 15 километра навътре от брега. Изграждането и поддръжката на корабни пътища и пристанища изисква чести операции по поддръжка, за да се осигурят безопасни, надеждни и ефективни маршрути, пристанища и логистични връзки. Основните предпоставки за надеждността и сигурността на доставките при морска логистика  включват ледоразбиване, пристанищни операции и ефективна сухопътна транспортна мрежа. Благоприятната икономическа ситуация е обща предпоставка за сектора, зависим от бизнес цикъла.

Научете повече за морски транспорт

Какво е морска логистика

Морска логистика и пристанища

Scroll to Top