Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – изисквания и предимства – част 2

Класификации при превоз на опасни товари с железопътен транспорт

При превоз на опасни товари с железопътен транспорт всички опасни товари, които превозвате, трябва да бъдат маркирани с тяхното име, описание и UN номер, който посочва към коя от следните девет категории попадат вашите опасни товари. Класовете са:

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт - видове 1
Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – видове и мнения

1 – Експлозиви

2 – Газове

3 – Запалими течности

4 – Запалими твърди вещества             

5 – Оксидиращи вещества       

6 – Токсични вещества и инфекциозни вещества        

7 – Радиоактивен материал     

8 – Корозивни вещества           

9 – Разни опасни вещества и предмети            

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – опаковки

Всички, които участват в обработката и опаковането при превоз на опасни товари с железопътен транспорт, трябва да гарантират, че се следват правилните процедури и изискванията за сигурност са изпълнени.

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – заради надеждността

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт - видове 2
Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – видове и оферти за всеки

Надеждността при превоз на опасни товари с железопътен транспорт е съществена негова характеристика. Ако сравним железопътния трафик с други видове трафик, ще открием, че той несъмнено е най-надеждният начин на транспортиране заради по-малкия брой пътнотранспортни произшествия, но и по-малките загуби, понесени от тези произшествия. Използвайки превоз на опасни товари с железопътен транспорт, ние предотвратяваме жертви и финансови загуби всяка година.

И все пак, ако при превоз на опасни товари с железопътен транспорт се случи инцидент, според статистиките най-често той би бил резултат от човешка грешка и повреда на оборудването. По-рядко инцидентите при превоз на опасни товари с железопътен транспорт  са под влиянието на околната среда.

В същото време при превоз на опасни товари с железопътен транспорт се разтоварва претоварената мрежа от магистрали и първостепенни пътища, което допринася за по-плавен и безопасен автомобилен транспорт и гарантира по-добра превенция от повреди и загуби на превозваните товари въобще.

Разгледайте повече за брокераж

Класификации при превоз на опасни товари с железопътен транспорт
Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – опаковки
Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – заради надеждността

Scroll to Top