Каква е разликата между спедиция и логистика? – част 1

Спедиция и логистика цени 1
Спедиция и логистика цени за всеки

Ако държите да оптимизирате максимално доставките си и процесите около тях да текат ефективно, е наистина важно да познавате добре разликата между спедиция и логистика. В днешното време, в което няма недостижими места по света, а глобализацията и международната търговия са в разцвет, разбирането на детайлите в процесите и разграничението между спедиция и логистика са ключови за бизнеса. И все пак, много от нашите клиенти използват думите спедиция и логистика като взаимозаменяеми, без да познават истинското им значение.

Факт е, че за неспециалистите понятията спедиция и логистика могат да изглеждат сходни, още повече, че и двете се отнасят до транспортна дейност. Но всъщност има разлика между спедиция и логистика – те обхващат различни аспекти от областта на транспорта и доставките.

В следващите редове ще откриете повече информация за спедиция и логистика, за обхвата на дейностите и спецификите им.

Спедиция и логистика – най-лесният начин да ги различите

В сравнението между спедиция и логистика запомнете, че спедицията се концентрира основно върху организацията на превоза на стоки от производителя до крайния потребител.

Спедиция и логистика цени 2
Спедиция и логистика цени и най-добро качество

Разликата между спедиция и логистика е, че логистиката представлява интегрирания подход към управлението на потоците на стоки, услуги и информация от момента на поръчката до крайната доставка до потребителя.

Ако трябва да обобщим с две думи, да говорим за спедиция и логистика е подобно на това да говорим за организация само на транспорта и за организация на целия процес от поръчката на клиента до доставката, в което се включват много други процеси, свързани със складове, различни видове транспорт, оптимизация и т.н. Така в разликата между спедиция и логистика втората включва не само физическото движение на стоки, но и информационните потоци, управлението на запасите, оптимизацията на складовите операции и множество други дейности.

Разберете повече за транспорт и логистика

Спедиция и логистика – най-лесният начин да ги различите

Scroll to Top