Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – част 3

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – застраховка

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт (оферти) 1
Разлика между мултимодален и интермодален транспорт оферти – разберете повече

Що се отнася до застрахователната разлика между мултимодален и интермодален транспорт, мултимодалният транспорт обикновено има по-ниски разходи за застраховка от интермодалния транспорт. Това е така, защото мултимодалният транспорт включва по-малко трансфери, което означава и по-малък риск от щети по време на транзит. Може да получите една обща застраховка, която покрива целия процес.

От друга страна, интермодалният транспорт обикновено има по-високи застрахователни разходи и това също може да бъде важна разлика между мултимодален и интермодален транспорт по отношение на бюджета ви. Това се случва поради по-високия риск, свързан с повече трансфери, и следователно, по-голяма опасност от повреда по време на транспортиране.

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – проследяване

Една важна разлика между мултимодален и интермодален транспорт може да е, че при мултимодалния транспорт компанията, която извършва цялостната доставка, актуализира постоянно и по-точно местоположението на вашия товар.

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – покритие

Използването на един изпълнител води до по-бърза доставка и по-добро покритие на обслужваните дестинации. И това е възможно без да правите разходи постоянно.

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт (оферти) 2
Разлика между мултимодален и интермодален транспорт оферти – само при нас

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – логистика

Наличието на само един договор при мултимодалния транспорт намалява риска от забавяния и може да бъде по-осезаема разлика между мултимодален и интермодален транспорт.

При интермодален транспорт има много точки на доставка. Това изисква добра логистична координация и комуникация, което може да улесни работата на вашия екип. Тук въпросната разлика между мултимодален и интермодален транспорт може да се прояви като по-трудно справяне със закъснения поради несвързаността на компаниите, които извършват доставките.

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – преговори

Работата с няколко отделни превозвачи води до повече възможности за намаляване на разходите във веригата. От друга страна, при мултимодален изпълнител избирате между готови пакети. Ако обаче изпълнявате еднотипни доставки, тази разлика между мултимодален и интермодален транспорт може да не е съществена за вас.

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – застраховка
Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – проследяване
Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – покритие
Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – логистика
Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – преговори

Scroll to Top