Кога е най-подходящо да използвате сухопътен транспорт – част 1

Сухопътен транспорт - София 1
Сухопътен транспорт – София цени

Под понятието сухопътен транспорт на стоки се разбират всички транспортни средства, които използват сухоземни маршрути като пътища, магистрали или железопътни линии. Използването на сухопътен транспорт е най-икономичният и гъвкав метод, особено когато говорим за близки или относително близки страни. Всъщност, според данни на Евростат (Европейска статистическа служба), около 90% от дестинациите за сухопътен транспорт варират от 50 до 1999 километра. Разстоянията, в които се вижда засилено търсене на сухопътен транспорт  напоследък, са от 300 до 499 километра и от 1000 до 1999 километра.

Но въпреки това, днес е напълно възможно да се използва ефективно сухопътен транспорт на стоки и на дълги разстояния по суша. Европа разполага с впечатляваща пътна мрежа от хиляди километри и взаимосвързани железопътни линии, но има още много работа, която може да бъде свършена, за да се подобрят условията за сухопътен транспорт.

Важна характеристика на съвременния сухопътен транспорт е, че може да се използва не само самостоятелно, но и да бъде част от логистичната верига, която може да се комбинира с други видове транспорт. Комбинацията между сухопътен транспорт и морски или въздушен често се оказва печеливша, за да могат стоките да достигнат местоназначението си възможно най-бързо, евтино и безопасно.

Автомобилният сухопътен транспорт остава основен за превозване на стоки по суша и е най-често използваният метод от вносители и износители, дори повече от железопътния. Според данни на ACEA (Европейската асоциация на производителите на автомобили) всеки ден по пътищата на Европейския съюз пътуват около 6 милиона камиона.

Какво представлява товарният сухопътен транспорт

Товарният сухопътен транспорт може да се извършва с различни видове автомобили или влакове.

Сухопътен транспорт - София 2
Сухопътен транспорт – София и цялата страна

Автомобилният сухопътен транспорт се използва главно на къси и средни разстояния, въпреки че може да покрива и по-дълги маршрути. Той е по-бърз, автономен и ефективен от железопътния, а и разполага с много по-добре развита пътна мрежа, която може да достигне до почти всяко местоназначение. Но все пак е по-ограничен по отношение на количествата стоки и има по-висок процент рискове от произшествия.

Железопътният сухопътен транспорт се използва най-вече при превоз на стоки на средни или дълги разстояния. Той е по-бавен от автомобилния и се нуждае от специфична инфраструктура, но също така е икономично средство, което позволява транспортиране на всякакъв вид стоки, като се избягват трафика и злополуките. Също така железопътният сухопътен транспорт е по-щадящ околната среда, тъй като едно превозно средство може да натовари в пъти повече стоки от тези в автомобила.

Открийте повече за складова логистика на нашия сайт

Какво представлява товарният сухопътен транспорт

Scroll to Top