Сухоземен транспорт: характеристики и видове – част 2

Сухоземен транспорт - цени 1
Сухоземен транспорт – цени и страхотни оферти

Видове сухоземен транспорт

Вариантите за сухоземен транспорт са два: автомобилен и железопътен. Важно е обаче да познавате видовете камиони и железопътни системи, за да оптимизирате превозите. Компаниите могат да избират различни автомобили за сухоземен транспорт – от стандартни товарни камиони до специализирани хладилни камиони, съобразени със специфичните нужди на товарните пратки. Железопътните системи също предлагат набор от опции – от контейнерни влакове до интермодални решения.

Нека разгледаме по-подробно двата различни вида сухоземен транспорт.

Автомобилен сухоземен транспорт: същност, видове и предимства

Автомобилният транспорт е най-универсалното от всички наземни решения за превоз. С такъв сухоземен транспорт си осигурявате достъп до места, които може да не са лесно достъпни за никои други транспортни средства. Следователно автомобилният сухоземен транспорт често се използва в мултимодалния подход за връзка с други видове превозни средства.  

Предимства на автомобилния сухоземен транспорт

Използването на автомобилен сухоземен транспорт предлага гъвкавост и икономични решения. В допълнение, този вид превоз на товари е подходящ за всякакъв вид стоки (дори опасни), стига всичко да се извършва в пълно съответствие с определените изисквания. Друго предимство е, че това е най-прекият вид сухоземен транспорт и използва по-развита инфраструктурна мрежа от железопътната мрежа. Като цяло, в много региони на света гъстотата и възможностите на пътищата и магистралите са по-големи от тази на железопътните линии.

Сухоземен транспорт - цени 2
Сухоземен транспорт – цени за всеки

Различни видове автомобилен сухоземен транспорт

В зависимост от количеството и вида на товара, обработката на товари при автомобилен сухоземен транспорт може да изисква различни видове превозни средства. Нека прегледаме различните видове камиони, които можете да използвате:

  • Платформи: този вид камиони се използват, когато товарът е обемист (оборудване, строителни машини и др.) и изисква специална обработка.
  • Камиони с брезент: това са бордови платформи с брезентови завеси или странични капаци, които осигуряват лесен достъп до вътрешния товар. Завесите са опънати и осигуряват суха среда за защита на товара по време на превозването му.
  • Транспортиране с контролирана температура: този тип камиони за сухоземен транспорт осигуряват охлаждане, което позволява контрол на температурата по време на пътуването.
  • Гондоли: тези камиони са подходящи за насипни товари.
  • Цистерни: това са камиони, специално предназначени за сухоземен транспорт на течни или газообразни материали.

Потърсете повече информация за автомобилен транспорт на нашия сайт

Видове сухоземен транспорт
Автомобилен сухоземен транспорт: същност, видове и предимства

Scroll to Top