Видове въздушен карго транспорт – част 2

Въздушен карго транспорт на опасни товари

Въздушен карго транспорт фактори 1
Въздушен карго транспорт фактори – опасен товар

Категорията опасен товар включва стоки, които представляват потенциален риск за здравето, безопасността или имуществото по време на транспортиране. По време на въздушен карго транспорт, тези артикули изискват специално внимание и манипулиране, за да се гарантира безопасността на персонала и товарните самолети.

Въздушният транспорт на такива артикули подлежи на строг контрол, със специфични правила за опасни товари и глобални стандарти за въздушен карго транспорт на опасни материали по въздуха. Тези видове товари попадат в девет категории, всяка със собствен набор от разпоредби, определящи опаковане, етикетиране, изисквания за документация и насоки за обработка и съхранение:

 • Експлозиви
 • Запалими газове
 • Запалими течности
 • Запалими твърди вещества
 • Окисляващ
 • Токсичен и инфекциозен
 • Радиоактивен
 • Корозивен
 • Разни, като товари, изискващи повишена температура, магнетизирани материали и микроорганизми.

Бизнесите, които се занимават с химикали, фармацевтични продукти и други индустрии, изискващи опасни материали, са основните потребители на услугата за въздушен карго транспорт на опасни товари.

Въздушен карго транспорт на ценни или чупливи товари

Въздушен карго транспорт фактори 2
Въздушен карго транспорт фактори – ценни или чупливи товари

Категорията ценни или чупливи товари се състои от артикули със значителна парична стойност или такива, които са предразположени към повреди по време на транспортиране. Такъв въздушен карго транспорт се използва от фирми и физически лица, доставящи стоки като:

 • Изящно изкуство
 • Луксозни стоки
 • Електроника от висок клас
 • Деликатни музикални инструменти
 • Скъпоценни камъни или метали

Всички те изискват специализирана обработка и строги мерки за сигурност, за да се гарантира безопасен и сигурен въздушен карго транспорт.

Услугите за въздушен карго транспорт осигуряват в тези случаи подобрени мерки за сигурност като наблюдение, сигурни складови съоръжения и специален ескорт. Те също така използват специализирани опаковъчни материали и техники за обработка, за да предпазват чупливите предмети от повреда по време на въздушен карго транспорт.

Въздушен карго транспорт на нетрайни товари

Нетрайните или малотрайните стоки имат ограничен срок на годност, поради което изискват специализиран въздушен карго транспорт. От съществено значение е нетрайният товар да достигне местоназначението си бързо и във възможно най-добро състояние. Пресни плодове, цветя, месо, морски дарове и дори чувствителни към температура фармацевтични продукти са деликатните продукти, които попадат в тази категория въздушен карго транспорт.

Съществуват специални международни указания за нетрайни стоки, които обхващат всичко от правилното опаковане и контрол на температурата до времето за превозване при въздушен карго транспорт.

Научете повече за въздушен транспорт

Въздушен карго транспорт на опасни товари

Въздушен карго транспорт на ценни или чупливи товари

Въздушен карго транспорт на нетрайни товари

Scroll to Top