8 основни вида товари, транспортирани чрез морски превози – част 3

Морски превози на сухи насипни товари

Сухият насипен товар по време на морски превози се съхраняват в товарните трюмове без опаковка. Често срещани примери за такива стоки включват хранителни продукти и части за машини, руди и минерали.

Основният момент, който трябва да се има предвид при морски превози на насипни стоки, е възможността за движение на товара по време на пътуването. Това може да повреди стоките или да дестабилизира кораба по време на морски превози. Важно е да се използва някаква форма на разделяне, която да гарантира, че стоките няма да се разместят. Друга често използвана техника за стабилизиране на товара при морски превози е чрез преграждане на цялото товарно помещение, така че да се създадат нива, както и чрез вграждане на надлъжни деления, които да намалят напречните движения.

Морски превози на течни насипни товари

Товарите в тази категория за морски превози включват основно суров петрол, различни продукти, получени след отделянето и преработката на суров петрол, и др.

Такива товари са силно летливи и представляват риск по време на морски превози не само за екипажа, но и за околната среда. Поради тази причина целият товарен отсек е с двойна стена и двойно дъно, за да се гарантира, че няма риск от изтичане на товара при сблъсък.

Морски превози на химически, опасни и токсични продукти

Химикалите са предизвикателство по време на морски превози. Съществува висок риск от корозия за кораба или контейнерите, от изтичане на токсични вещества, от случайно отравяне и замърсяване по време на инциденти при морски превози.

За безопасни морски превози на химикали, отровни стоки и токсични товари, се използват подсилени и специално конструирани складови единици, които издържат на корозия и ръждясване и могат да противодействат на изпарения от товара, изтичане и потенциално опасни странични ефекти.

Ако искате да разберете дали вашите стоки са подходящи за морски превози, използвайте опита на нашите консултанти и си уговорете среща с тях в удобен за вас ден и час.

Морски превози на сухи насипни товари
Морски превози на течни насипни товари
Морски превози на химически, опасни и токсични продукти

Scroll to Top