Какво е интермодален терминал – част 1

Интермодален хъб или интермодален терминал е логистична платформа, специализирана в прехвърлянето на унифицирани товари – тоест интермодални транспортни единици, преминаващи от един вид транспорт към друг.

Интермодален терминал - мнения 1
Интермодален терминал – мнения и цени

Като цяло интермодален терминал означава терминал, предназначен за комбиниран транспорт, който включва прехвърляне на товарни единици от шосеен към железопътен транспорт и обратно. Отделният интермодален терминал може да работи независимо или да бъде част от морски контейнерен терминал или товарно селище.

Кои са основните услуги, предлагани от интермодален терминал?

За да поддържа интермодални транспортни операции, всеки интермодален терминал трябва да позволява прехвърлянето и временното съхранение на товарни единици. За целта той трябва да разполага с голям двор и специално оборудване. Използвайки един или повече вътрешни железопътни коловози, товарните влакове се пропускат в оперативната зона на съответния интермодален терминал, където интермодалните единици могат лесно да се обработват. Основната услуга, предоставяна от интермодален терминал, е прехвърлянето на товарни единици между шосеен и железопътен транспорт.

Допълнителни услуги на интермодален терминал

Почти всеки интермодален терминал предоставя на клиентите редица допълнителни услуги , като например сертифицирано претегляне (VGM – проверена брутна маса) на товарните единици и тяхното съдържание, поддръжка и ремонт на контейнери, складиране и депо за празни единици.

Има три основни типа интермодален терминал, всеки от които има свои собствени изисквания за местоположение и оборудване

Пристанищен интермодален терминал

Интермодален терминал - мнения 2
Интермодален терминал – мнения и ползи

Пристанищният интермодален терминал поема най-голяма част от трафика на стоки. В пристанищния интермодален терминал (терминал за контейнери) осигурява връзка между морската и сухопътната система за движение. Повишената нужда от морски превоз на контейнери на дълги разстояния също благоприятства появата на междинни терминали-хъбове, някои от които имат офшорно местоположение. Главната цел на такъв интермодален терминал е да претоварва контейнери от една транспортна мрежа в друга и много от тях имат ограничени връзки с вътрешността на страната. Такъв интермодален терминал се използва като буфер, докато контейнерите чакат да бъдат натоварени на друг кораб.

Разширеното използване на вътрешните речни системи доведе до развитието на редица терминали за шлепове, свързани с големи дълбоководни терминали с редовни услуги за шлепове. В речния интермодален терминал за баржите могат да използват редовни докинг зони, или да имат собствени терминални съоръжения, ако задръстванията са проблем.

Разгледайте повече за автомобилен транспорт

Кои са основните услуги, предлагани от интермодален терминал?
Допълнителни услуги на интермодален терминал
Пристанищен интермодален терминал

Scroll to Top