Какво е интермодален терминал – част 2

Железопътен интермодален терминал

Интермодален терминал - цени 1
Интермодален терминал – цени и оферти

За вътрешните интермодални вериги железопътните терминали често са свързани с пристанищните терминали. Докато за пристанищен железопътен интермодален терминал контейнерите могат да бъдат преместени директно от дока (или складовите помещения) до влак, като се използва собственото оборудване на терминала, достъпът до съоръжение в близост до дока изисква освобождаване на порта на терминала, като се използва местната пътна система, и разчистване на порта на железопътния терминал в близост до дока. В тези зони на железопътния интермодален терминал често се появяват задръствания и закъснения.

Железопътен интермодален терминал On-dock обикновено се проектира така, че да обработва само контейнери на платформи (COFC). Съоръженията в близост до пристанището обикновено разполагат с повече пространство и следователно могат да играят важна роля във връзката между морския и железопътния транспорт, особено ако в съответния интермодален терминал се комбинират дейности свързани с претоварване.  

Сателитният терминал, товарният център и трансмодалният терминал са форми на вътрешни пристанища. Те обикновено са проектирани да обработват както COFC, така и ремаркета на платформи (TOFC).

Интермодален терминал - цени 2
Интермодален терминал – цени за всеки

Сателитният интермодален терминал е съоръжение, разположено на периферно и по-малко натоварено място, което извършва дейности, които са станали твърде скъпи или отнемат място за морския интермодален терминал, като например съхранение на празни контейнери. Железопътните сателитни терминали могат да бъдат свързани с морските терминали чрез авто/ЖП совалки.  

Товарен център е стандартен железопътен интермодален терминал, обслужващ регионална пазарна зона. Ако се комбинира с различни логистични дейности като центрове за разпределение на товари, то може да изглежда като вътрешно пристанище. Увеличаването на вътрешноконтиненталния железопътен трафик на дълги разстояния също изисква трансмодални операции, тъй като товарите се преместват от една железопътна мрежа в друга. Това може да стане чрез прехвърляна на транспортните еденици между превозвачи, транспортиране на контейнери от единия терминал до другия или чрез специални железопътни терминали.

Разгледайте повече за транспорт и логистика

Железопътен интермодален терминал

Scroll to Top