За какви стоки е подходящ въздушен транспорт на товари – част 1

35% от стоките по целия свят се транспортират чрез въздушен транспорт на товари. Защо този избор е толкова популярен, въпреки че е скъп? Кои стоки са най-подходящи за въздушен транспорт на товари? Нека дадем отговори на тези въпроси.

Кога най-често фирмите избират въздушен транспорт на товари?

Два основни фактора определят избора на въздушен транспорт на товари за определени стоки: стойността на стоките и скоростта, с която трябва да бъдат транспортирани.

Медикаменти или други стоки, които трябва да бъдат спешно превозени, както и стоки с висока стойност, като скъпоценни камъни или инвестиционно злато, обикновено се изпращат с въздушен транспорт на товари. Той е идеален също за изключително нетрайни хранителни продукти, като прясна риба, екзотични плодове и рязани цветя.

Въздушен транспорт на товари: Общи стоки

Общите товари са артикули, които не изискват допълнителни предпазни мерки или специална обработка по време на въздушен транспорт на товари. Това са артикули за търговия на дребно и повечето потребителски стоки – сухи хранителни продукти, домакински и офис стоки, оборудване за спорт и свободно време, облекла (дрехи, текстил) и др. Изключение правят мобилни телефони, таблети и лаптопи.

Въздушен транспорт на товари: Специални стоки

Специални товари са стоки, които поради своето естество, тегло, размери и/или стойност, могат да имат специфични изисквания за превозване. Може да имат нужда например от специално опаковане, етикетиране, документация и обработка по веригата за доставка. Специалните артикули включват опасни товари, зависещи от времето и температурата продукти, нетрайни или чупливи стоки, живи животни. Транспортирането на тези стоки се регулира от специфични разпоредби, които трябва да се спазват при подготовката, предлагането, приемането и обработката на този товар. Ето защо въздушен транспорт на товари е най-доброто решение за тях. Причината е не само в скоростта на превоза при въздушен транспорт на товари, но и на международните стандарти, които гарантират безопасността и улесняват обработката, свързани с транспортирането на тези продукти.

Кога най-често фирмите избират въздушен транспорт на товари?
Въздушен транспорт на товари: Общи стоки
Въздушен транспорт на товари: Специални стоки

Scroll to Top