Възможности за речен транспорт в България – част 1

Качествен речен транспорт в България 1
Качествен речен транспорт в България от специалисти

Вътрешният речен транспорт в България не е особено добре развит по понятни причини: у нас няма плавателни реки, по които да може да се извършва превоз на стоки. Вътрешен речен транспорт в България се извършва единствено по река Дунав, което до голяма степен ограничава възможностите и местоположенията, до които могат да достигнат товарите. И все пак Дунав често се използва при международен речен транспорт в България. Защо е добре да потърсите и да използвате речен транспорт в България, прочетете нататък.

Особености на цялостния речен транспорт в България

При използването и извършването на речен транспорт в България се следват редица нормативни документи и регламенти, издадени от Република България или Европейския съюз. Познаването и спазването на директивите и нормативните документи гарантира не само безопасността, но и легалността на доставките чрез речен транспорт в България.

Статистиките за речен транспорт в България показват интересни тенденции във вноса и износа на стоки по вода. В последните години значително се повишава количеството на внесени стоки от речните ни пристанища – разтоварените стоки от речен транспорт в България през 2020 са 1,7 млн. тона, за 2021 са почти 1,6 млн. тона, а за 2022 – малко над 1,8 млн. тона. За сметка на това намалява количеството на изнесените стоки, като чрез речен транспорт в България през 2020 година са изнесени около 1,7 млн. тона, за 2021 са 1,6 млн. тона, а за 2022 – едва 1,2 млн. тона.

Качествен речен транспорт в България 2
Качествен речен транспорт в България на страхотни цени

Пристанища за речен транспорт в България

За речен транспорт в България се използват само няколко пристанища: пристанище Видин, Лом, Русе, Свищов, Сомовит, Тутракан. Във всички тях са създадени отлични възможности за свързване на речен транспорт в България с железопътен и автомобилен транспорт. Това дава възможност използването на речен транспорт в България лесно да се превърне в част от мултимодалния транспорт на стоки от врата до врата.

Разгледайте нашите оферти за морски транспорт

Особености на цялостния речен транспорт в България
Пристанища за речен транспорт в България

Scroll to Top