Видове товарен автомобилен транспорт според товарите – част 3

Товарен автомобилен транспорт на опасни товари

Опасните товари носят риск за околната среда и за хората. Те могат да са в твърдо, течно или газообразно състояние и според това трябва да се предвидят подходящ тип камиони. Такъв тип товарен автомобилен транспорт се извършва само с разрешени транспортни средства и обучени шофьори и предпазни средства, като също така товарите и камионите трябва да бъдат обозначени според изискванията на ЕС.

Качествен товарен автомобилен транспорт 1
Качествен товарен автомобилен транспорт, подходящ за всеки

Товарен автомобилен транспорт на отпадъци

Отпадъците са специфичен вид товари за товарен автомобилен транспорт, които обикновено трябва да бъдат превозени до пречиствателни станции, фирми за рециклиране или обезвреждане. При избора на превозни средства за отпадъци се спазват определени изисквания, но при този тип товарен автомобилен транспорт са важни и разстоянията, пътния трафик и полезния товар.

Товарен автомобилен транспорт на животни

При товарен автомобилен транспорт за животни е важно да се осигури хуманно отношение с цел избягване на нараняване или неудобство на животните. Това се извършва в специализирани товарни автомобили според вида на животните.

Товарен автомобилен транспорт на течни товари и газове

При превозването на течни товари чрез товарен автомобилен транспорт се използват специализирани камиони, наречени цистерни. Цистерните разполагат със специфични резервоари, вградени в самия камион. Те осигуряват безопасност на превозваните стоки, както и удобство при товарене и разтоварване. Такъв тип товарен автомобилен транспорт се използва за превоз на горива и петролни продукти, мляко, масла, химически субстанции, газове и летливи вещества и др.

Товарен автомобилен транспорт на насипни товари

Качествен товарен автомобилен транспорт 2 | Деспред АД
Качествен товарен автомобилен транспорт на супер цени

Насипните товари също изискват специфични камиони при товарен автомобилен транспорт. Те имат специални ремаркета, които позволяват лесното товарене, превозване и разтоварване на насипните товари. Такива камиони се използват за минни продукти, торове, хранителни продукти като захар, зърно и др.

Товарен автомобилен транспорт при мултимодални решения

Използването на товарен автомобилен транспорт е важна част от мултимодалните решения за превоз на стоки – те се използват, за да започнат и завършат процеса по доставка от врата до врата. В такъв случай е важно да се предвиди претоварването на стоките и изборът на камиони да бъде съобразен с него.

Ако имате нужда от консултация или организиране на товарен автомобилен транспорт в България или чужбина, свържете се със специалистите на ДЕСПРЕД, които имат дългогодишен опит в логистиката и спедицията. Можете да получите лична консултация или професионални услуги за бизнеса си.

Разберете повече за интермодален транспорт на нашия сайт.

Товарен автомобилен транспорт на опасни товари
Товарен автомобилен транспорт на отпадъци
Товарен автомобилен транспорт на животни
Товарен автомобилен транспорт на течни товари и газове
Товарен автомобилен транспорт на насипни товари
Товарен автомобилен транспорт при мултимодални решения

Scroll to Top