Каква е разликата между спедиция и логистика? – част 2

Спедиция и логистика мнения 1
Спедиция и логистика мнения и високо качество

Спедиция и логистика: спедиторите като посредници в транспортната индустрия

Когато говорим за спедиция и логистика, можем да започнем от спедиторите – те са ключови действащи лица в организацията на превоз на стоки. В процесите по спедиция и логистика спедиторите действат като посредници между продавачите/производителите и превозвачите. Това ги прави неизменна част от дейностите по спедиция и логистика.

Спедиторите не са самите превозвачи – най-често те не притежават собствени превозни средства. Вместо това в процесите по спедиция и логистика те имат специализирана роля в координирането и организацията на превоза чрез различни превозвачи. Задачата им е да изберат най-подходящия вид транспорт – авиационен, морски, железопътен или автомобилен, в зависимост от индивидуалните нужди на всеки клиент. Когато имате нужда от спедиция и логистика, спедиторите също така ще играят ключова роля при обработването на документацията, необходима за международния превоз на стоки, както и при митническите формалности. Те са вашата гаранция, че по време на спедиция и логистика всички закони и регулации са спазени, като по този начин намаляват риска от забавяне или спиране на дистрибуцията на стоки.

Спедиция и логистика мнения 2
Спедиция и логистика мнения и оферти

Що се отнася до ефективността на спедиторите, тя може да бъде ключова за развитието на всеки бизнес, който има нужда от спедиция и логистика. Спедиторите обикновено имат дългогодишни отношения с различни превозвачи, което им позволява да уреждат най-добрите цени и услуги за всеки един клиент – нещо, което е доста трудно за отделен бизнес, особено ако има спорадична нужда от спедиция и логистика. Спедиторите също могат да комбинират пратки от различни производители и/или продавачи с цел оптимизация на превозните ресурси и доставка, което несъмнено е подходящо за голяма част от бизнесите. Това също е трудно постижимо, ако смятате да правите сами своята спедиция и логистика при нередовни пратки.

Разгледайте повече за транспорт на стоки

Спедиция и логистика: спедиторите като посредници в транспортната индустрия

Scroll to Top