Предимства и предизвикателства при транспорт на контейнери – част 2

Транспорт на контейнери – лекота при смяна на транспортни средства

Транспорт на контейнери - цени 1
Транспорт на контейнери – цени и мнения

Контейнерният транспорт е често използван за превоз на различни видове и размери стоки в световен мащаб, особено при интермодален подход. Например товарите могат да се превозват с комбинация от кораб-автобус-железопътен транспорт или железопътен транспорт-кораб-камион или камион-кораб без нужда от особена подготовка и трудности при трансбордирането. Системата за стандарт подобрява товаренето и претоварването, намалява срока на превоз и подобрява точността на доставката, което отговаря на очакванията и удовлетворението на клиентите.

Транспорт на контейнери – за всякакви товари

Контейнерите могат да се използват за превоз на голямо разнообразие от стоки – общи промишлени стоки, насипни товари (например въглища, пшеница), автомобили и нетрайни стоки. Има пригодени контейнери за сухи товари, течности (нефт и химически продукти) и хладилни товари, което прави използването на транспорт на контейнери напълно подходящо за почти всеки тип бизнес.

Транспорт на контейнери – за икономичност

Когато използвате транспорт на контейнери, можете да разчитате на по-ниски разходи за превозите. Това предимство се дължи преди всичко на стандартизацията при транспорт на контейнери. Цифрите са красноречиви: превозването на едно и също количество насипни товари в контейнер е около 20 пъти по-евтино, отколкото чрез конвенционални средства. Така използването на транспорт на контейнери позволява икономии, които не са били възможни чрез стандартна обработка на насипни товари. Основното спестяване на средства произтича от по-ниските разходи за интермодален транспорт поради отпадане на нуждата от преопаковане и пренареждане на товарите.

Транспорт на контейнери - цени 2
Транспорт на контейнери – цени за всеки

Транспорт на контейнери – за добра скорост

И отново: при транспорт на контейнери операциите по претоварване са минимални и бързи. Времето за обработка например на корабно пристанище може да се намали от 3 седмици на около 24 часа. Поради това предимство при трансбордиране интермодалният транспорт на контейнери е много по-бърз.

Освен това мрежите за транспорт на контейнери са добре свързани и предлагат широка гама от опции за превоз. Контейнеровозите също са по-бързи от обикновените товарни кораби и предлагат честота на посещения в пристанища, позволяваща постоянна скорост. 

Транспорт на контейнери – за по-лесно складиране

Контейнерът сам по себе си играе и ролята на склад, тъй като защитава товара, който носи. Това предполага по-прости и по-евтини опаковки при транспорт на контейнери, особено когато става дума за стоки за потребление. Капацитетът за подреждане на кораби, влакове и автомобили е още едно от чистите предимства при транспорт на контейнери. С подходящо оборудване контейнерната площадка може да увеличи своята плътност на подреждане и така да подобри още повече условията за транспорт на контейнери.

Прочетете повече за воден транспорт на нашия сайт

Транспорт на контейнери – лекота при смяна на транспортни средства
Транспорт на контейнери – за всякакви товари
Транспорт на контейнери – за икономичност
Транспорт на контейнери – за добра скорост
Транспорт на контейнери – за по-лесно складиране

Scroll to Top