Транспорт по море – какво да очаквате – част 2

Транспорт по море с контейнерни кораби

Транспорт по море - мнения 1
Транспорт по море – мнения и страхотни оферти

Корабите, които превозват товарни контейнери, са най-разпространеният тип плавателни съдове за транспорт по море на разнообразни видове стоки. Стандартизираните контейнери позволяват голям обем товари и по-добър контрол при транспорт по море, което ги прави изключително удобни. Нещо повече, контейнерите лесно се прехвърлят на друг тип превозни средства, което прави лесно включването на корабните превози в мултимодалните и интермодалните видове транспорт. Корабите с контейнери са големи, модерни и функционални съдове за транспорт, които предлагат разнообразни възможности. Някои от тях дори проектирани така, че да излъчват нулеви емисии, което ги прави не само евтин, но и екологичен начин на транспорт по море.

Транспорт по море с кораб за общи товари

Корабите за общи товари са по-основен тип плавателни съдове за транспорт по море, които не позволява използването на контейнери. Най-често се използват за превоз на сухи товари. Този тип плавателни съдове разполагат със собствени кранове за товарене и разтоварване, което понякога улеснява логистиката на товарите.

Транспорт по море с кораб за насипни товари

Корабите за насипни товари се използват за транспорт по море на сухи насипни товари като  минерали, торове, зърнени храни и др. Те предлагат изключително универсален вид транспорт по море, тъй като се адаптират лесно към различни стоки и могат да се използват за различни цели. Спестяват излишно опаковане и преопаковане, като по този начин улесняват значително товаренето и разтоварването на тоновете стоки, а намаляват и разходите по превозването им.

Транспорт по море с хладилен кораб

Транспорт по море - мнения 2
Транспорт по море – мнения и цени

Хладилните кораби могат да поддържат определена температура, което ги прави идеални за транспорт по море на нетрайни хранителни продукти или продукти, които имат нужда от специален температурен режим. Като се има предвид, че морският транспорт не е най-бързият начин на превозване на стоки, хладилните кораби са изключително важни за развитието на бизнеса в световен мащаб. Те дават възможност да се възползвате от всички плюсове на морския транспорт като ниска цена и голям капацитет, без да се тревожите за качеството на стоките по време на превозването.

Освен това, поради вида на товара, който превозват, скоростта на този тип кораби е по-висока от тази на други плавателни съдове. Друг интересен факт за транспорт по море с хладилните съдове е, че те обикновено са бели, за да отразяват максимално слънчевите лъчи и да не прегряват.

Разгледайте нашите предложения за транспорт и логистика

Транспорт по море с контейнерни кораби
Транспорт по море с кораб за общи товари
Транспорт по море с кораб за насипни товари
Транспорт по море с хладилен кораб

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top