Основни предимства и недостатъци на въздушния транспорт – част 3

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт: Ограничения във вида на товарите

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт - фактори 1
Предимства и недостатъци на въздушния транспорт – фактори какви са те

Когато говорим за предимства и недостатъци на въздушния транспорт, не можем да пропуснем и един от основните му минуси: има голям списък с материали, които са недопустими на борда на самолета. Ако трябва да назовем няколко от тях, това биха били различни експлозиви, газове, батерии, изгорени твърди вещества и опасни течности.

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт: Ограничения в размерите на товарите

Освен всичко останало, в разговора за предимства и недостатъци на въздушния транспорт не можем да не споменем сравнително малкия обем товари, които могат да се пренесат с един самолет. Те не са подходящи за обемисти товари и мястото е винаги ограничено – за разлика например от железопътния транспорт, където в повечето случаи могат да се добавят вагони, без това да налага да се използва друг влак.

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт: Зависимост от метеорологичните условия

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт - фактори 2
Предимства и недостатъци на въздушния транспорт – фактори – научете повече

Макар да е независим от наземните препятствия, самолетният транспорт е зависим до голяма степен от метеорологичните условия. Това го прави ненадежден в променливи сезони. И все пак тази точка може да влезе в двете части на нашия списък с предимства и недостатъци на въздушния транспорт, тъй като самолетите все пак са единственият вид транспорт, който може да се придвижва при определени обстоятелства, които са предимно наземни – пожари, наводнения и др.

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт: Възможност за включване в групажен товар

Високата цена на самолетните превози може да се компенсира успешно чрез включване в групажни товари. Така можете да получите добър компромис между предимства и недостатъци на въздушния транспорт.

Научете повече за въздушен транспорт.

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт: Ограничения във вида на товарите

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт: Ограничения в размерите на товарите

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт: Зависимост от метеорологичните условия

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт: Възможност за включване в групажен товар

Scroll to Top