За какви стоки е подходящ въздушен транспорт на товари – част 2

Въздушен транспорт на товари: Опасни стоки

Опасните стоки могат да представляват неоправдан риск за здравето, безопасността и имуществото, когато се превозват чрез въздушен транспорт на товари. В списъка с опасни стоки за въздушен транспорт на товари се включват материали, които са радиоактивни, запалими, експлозивни, корозивни, окисляващи, задушаващи, биологично опасни, токсични, патогенни или алергенни, сгъстени газове и течности или горещи материали, химикали и др.

Има строги разпоредби за въздушен транспорт на товари, които са опасни. В тях се включват правила за класифициране, подготовка, приемане и обработка на пратки с опасни товари в съответствие с международните разпоредби за въздушен транспорт на товари. Те целят да улеснят транспортирането и да гарантират безопасността на всички на борда.

Въздушен транспорт на товари: Стоки с контролирана температура

Стоките с контролирана температура включват както замразени, така и охладени хранителни продукти за хора и животни, както и нехранителни продукти, като фармацевтични продукти и артикули за медицински грижи. Те изискват специфични разпоредби и контрол върху температурата, на която са изложени по време на въздушен транспорт на товари.

Въздушен транспорт на товари: Нетрайни стоки

Бързоразвалящите се стоки обикновено включват нетрайни хранителни продукти, както и рязани цветя, растителен материал и т.н. За тях често се използва въздушен транспорт на товари заради по-краткото време за пътуване и контролираната температура.

Въздушен транспорт на товари: Стоки от медико-фармацевтичната индустрия

Въздушен транспорт на товари е перфектен избор за всякакъв вид медикаменти, антибиотици, ваксини, човешка кръвна плазма, човешки органи, проби от човешки тъкани, кръвни тестове и т.н. Много фармацевтични артикули изискват съхранение при контролирана температура, за да бъдат замразени или охладени. Някои от тях трябва да останат при относителна влажност и/или вентилация с чист въздух. При въздушен транспорт на товари се осигурява най-бързия превоз.

Въздушен транспорт на товари: Чупливи стоки

Въздушен транспорт на товари е често предпочитан за чупливи стоки, като стъклени предмети, лабораторни материали, музикални инструменти, техника, мрамор, плочки, порцелан, оптични инструменти и ценни колекционерски предмети. Те се нуждаят от специално съхранение и солидна опаковка поради своята крехкост, а плавността на движението при въздушен транспорт на товари се оказва най-подходяща за тях.

Въздушен транспорт на товари: Опасни стоки
Въздушен транспорт на товари: Стоки с контролирана температура
Въздушен транспорт на товари: Нетрайни стоки
Въздушен транспорт на товари: Стоки от медико-фармацевтичната индустрия
Въздушен транспорт на товари: Чупливи стоки

Scroll to Top